TARGOWISKO SZTUKI: 28-29 WRZEŚNIA 2024

 

back to top

Aneta Olszewska-Kołodziejska

Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale artystycznym na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Obecnie zajmuje się malarstwem oraz edukacją plastyczną młodzieży.

E-mail:

anetaolszewskakolodziejska@gmail.com

E-mail:

anetasiem@interia.pl