TARGOWISKO SZTUKI: 28-29 WRZEŚNIA 2024

 

back to top

Mateusz Matt Ługowski

W roku 2016 uzyskałem dyplom z Wyróżnieniem Dziekańskim w Pracowni Malarstwa Prof. Krzysztofa Wachowiaka na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Zajmuję się malarstwem sztalugowym i monumentalnym malarstwem ściennym.
W 2014 roku wziąłem udział w zbiorowej wystawie w Galerii młodych twórców Łazienkowska oraz w festiwalu M{i}aSTO/a Gwiazd w Żyrardowie. W 2016 roku brałem udział w wystawie pt. „Dokąd” w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie.
W 2018 roku moje obrazy można było oglądać w Galerii SD w Warszawie na wystawie pt. „W uśpieniu/Dormancy”

Jestem współzałożycielem grupy artystycznej VeryWall zajmującej się tradycyjnym malarstwem ściennym.

W swoich obrazach poruszam temat eskapizmu – postawy cechującej człowieka żyjącego w świecie ponowoczesnym, który zmagając się z nową rzeczywistością, szuka wolności oraz drogi ucieczki od problemów, jakie przynosi cywilizacja i życie społeczne.
Analizując dwuznaczność wolności nawiązuję do „pierwotnej więzi”, która sprzęga człowieka ze światem zewnętrznym, dając mu poczucie przynależności i zakorzenienia w nim.
Ucieczka od rzeczywistości, równoznaczna z zerwaniem tej pierwotnej więzi łączy się jednak z poczuciem niemocy i niepokoju, których ukazanie jest dla mnie głównym celem przy budowaniu klimatu przedstawień obrazowych.
Klimat niepokoju próbuję oddać dzięki ciągłemu zderzaniu natury z cywilizacją, ukazując jednocześnie ich dychotomię w otaczającej rzeczywistości.

Facebook:

@MattLugowskiart

E-mail:

mattlugowski@gmail.com

Instagram:

matt_lugowski