TARGOWISKO SZTUKI: 28-29 WRZEŚNIA 2024

 

back to top

Zuzanna Żmudzińska

Ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni prof. Rafała Strenta w 2008 roku. W dziedzinie sztuki grafika i malarstwo są dyscyplinami, z którymi jestem najdłużej i najbardziej związana; są punktem wyjścia innych przedsięwzięć twórczych. Poszukiwanie nowych rozwiązań jest dla mnie istotą wszelkich działań; na bazie tradycyjnych technik graficznych wzbogacam prace o nowe środki wyrazu.
„Wśród wielu wątków, które w swojej twórczości tropi Zuzanna Żmudzińska , na pierwszy plan wysuwa się ten dotyczący czysto plastycznych walorów kompozycji. Zarówno notacje sytuacji przestrzennych, obrazy miejsc, wyobrażenia krajobrazu, jak i przedstawienia figuratywne, stanowią pretekst do zgłębienia znaczenia faktury, uderzenia kolorem, cięcia płaszczyzny obrazu. Autorka znakomicie czuje materię obrazu. Dlatego trudno nie ulec pokusie interpretacji prac artystki w kategoriach formalnych.”
tekst: Aleksandra Gieczys-Jurszo

E-mail:

oszka7.7@op.pl

Telefon:

+48 604 093 520